National Olympic Committee of the Republic of Belarus

Region  

Address

Contacts

Brest region

17 Levanenskogo
str., 224005, Brest

tel.: +375 162 23 83 25
+375 162 21 96 73
noc05@list.ru

Vitebsk region

10 Stroiteley ave.,
210022, Vitebsk

tel: (0212)606 111,
372-075
noc-vitebsk@tut.by
    

Gomel region

17, Bydenovsky town,
246015, Gomel region

tel. 8(0232)581-025,
581-019
gomel.nok@mail.ru 

Grodno region

19, Ozheshko str.,
230023, Grodno

tel. 8(0152)740-597
fax. 741-019 
noc_grodno@tut.by

Minsk region

51, Nezavisimosty ave.,
220005, Minsk

tel. 8(017)309-25-72, 
309-25-73, 309-25-74
olimpecip@mail.ru

Mogilev region

13, Leninskaya str.,
212030, Mogilev

8(0222)23-01-41 
noc-mogilev@mail.ru

Minsk

2A, Gercena str.,
220030, Minsk

8(017)309-25-76,
309-25-77, 309-25-78
nocminsk@tut.by